วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มอบบ้านคนพิการ ราย นายบุญมา ชูไมตรีมงคล บ้านเลขที่ 17/3 หมู่ 10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการโดย ศูนย์บริการคนพิการทั

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มอบบ้านคนพิการ ราย นายบุญมา ชูไมตรีมงคล บ้านเลขที่ 17/3 หมู่ 10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการโดย ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้รับเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านคนพิการ และหน่วยงานร่วมมอบบ้านคนพิการ ประกอบด้วย นายนายสังคม คัดเชียงแสนนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยโท อุดมศักดิ์ แสงภักดิ์ หน่วยเฉพาะกิจ สิงหนาท ร้อยตรี วินัย ศรีใจ กองร้อยทหารราบที่ 713 ฐานปฏิบัติการบ้านกุงไม้สัก ร้อยตำรวจตรี พายัพ จันทร์สว่าง สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง และ นายสุวิทย์ สิงขา ผู้ใหญ่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด
 
 

พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง