วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นำโดยนายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา และคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ โรงเรียน ตำบลผาบ่อง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำ

วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นำโดยนายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา และคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ โรงเรียน ตำบลผาบ่อง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง โดยมี นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานในพิธี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567114008 0


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง