วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2566 โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา สั

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2566 โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง