วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง กองคลัง จัดกิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ภาษีเคลื่อนที่ให้บริการจัดเก็ยรายได้นอกสถานที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีร้านค้า ม.2 บ้านผาบ่องเวลา 08.30 - 15.00 น ณ กาดกองจุ๊ บ้านป่าปุ๊

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง กองคลัง
จัดกิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ภาษีเคลื่อนที่ให้บริการจัดเก็ยรายได้นอกสถานที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีร้านค้า
ม.2 บ้านผาบ่องเวลา 08.30 - 15.00 น ณ กาดกองจุ๊ บ้านป่าปุ๊

พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง