วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นายอาทิตย์ อุ่นนุช ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ทำความสะอาดบริเวรวัดผาบ่องเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาท


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง