นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เข้าสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผาบ่อง และนำอาหารแจกจ่ายชาวบ้านและหน่วยงานที่ลงมาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

5531

5532

5412

5415


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง