จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดผาบ่องเหนือ บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดผาบ่องเหนือ

บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

3830

3829

3824

3826

3828

3827

3825


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง