นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมกิจกรรม"ลงเเขกดำนาเอามื้อสามัคคี ในแปลงต้นแบบ โคก หนอง นา "

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมด้วยนางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมกิจกรรม "ลงเเขกดำนาเอามื้อสามัคคี " ในพื้นที่แปลงต้นแบบโคก หนอง นา เฟิร์นริมธาร บ้านหัวน้ำแม่สะกึด หมู่ที่ 10 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ลงเเขกดำนาเอามื้อสามัคคี "


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง