วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายกิตติคม วรรณเลิศ บ้านป่าปุ๊ หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายกิตติคม วรรณเลิศ บ้านป่าปุ๊ หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท ส.อบต.ป่าปุ๊ อพม. และชุมชนบ้านป่าปุ๊ ทั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมเป็นวันที่ 2 ของโครงการฯ


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง