โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ด้านกฏหมาย ให้แก่สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมด้วยนางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และนายมงคล เที่ยงเเท้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องได้เข้าร่วม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ด้านกฏหมาย ให้แก่สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง โดยมีนายนพรัตน์ ศรีพวก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตราฐานการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ) สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากร


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง