วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 8 ต.ผาบ่อง อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 30 ครอบครัวโดยมี นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เหล่าพสกนิกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 
22688
22684
22685
 

พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง