วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายกอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลผาบ่อง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายกอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลผาบ่อง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ทางเฟสบุ๊ค โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง