คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว"โครงการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม"และเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 ก.ค. 2565 ณ ศูนย

29312

2918

291908

29188

29183

29184

29316


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง