วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง โดยนายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มอบงบประมาณสนับสนุนประเพณีกั่นตอหลวง บ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 20,000 บาท โดยมีนายกุศล สุปันโย ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง โดยนายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มอบงบประมาณสนับสนุนประเพณีกั่นตอหลวง บ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 20,000 บาท โดยมีนายกุศล สุปันโย ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืยไป4771547718 047722 047720 0


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง