เชิญตรวจสอบสิทธิ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 5 ได้เเก่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านน้ำส่อม

เชิญตรวจสอบสิทธิ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 5 ได้เเก่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านน้ำส่อม ได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องhttps://www.facebook.com/mhs.pao/?locale=th_TH


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง