วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง คณะผู้บริหารพนักงาน ร่วม "กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประจำปี 2565 ณ วัดผาบ่องใต้

29104

2905

 

2906

2909


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง