วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์ พร้อมเพิ่มพูน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และพนักงานอบต.ผาบ่อง เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัย ส้วมสาธารณสะอาดทั่วไทย ประจำปี 2566

 

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์ พร้อมเพิ่มพูน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และพนักงานอบต.ผาบ่อง เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัย ส้วมสาธารณสะอาดทั่วไทย ประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงานราชการอื่นๆเข้าร่วมด้วย ณ จุดชมวิวผาบ่อง


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง