วันที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day "หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข" ทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน และสถานที่ที่อยู่ในความรั

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day "หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข" ทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

LINE ALBUM Big cleaning day 7667 240607 1LINE ALBUM Big cleaning day 7667 240607 2LINE ALBUM Big cleaning day 7667 240607 4LINE ALBUM Big cleaning day 7667 240607 7


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง