วันที่ 9 กันยายน 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มอบหมายงานให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เข้าทำความสะอาด พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไปมา ได้อ

วันที่ 9 กันยายน 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มอบหมายงานให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เข้าทำความสะอาด พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไปมา ได้อย่างปลอดภัยS 72491042 0


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง