นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง รวมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม2565 เวลา 07.00 น เป็นต้นไป ณ ฝ่ายห้วยคา (ข้างปั๊มน้ำมัน PT) ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

37768

37769

 

37772

37771


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง