โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้(ภาษีเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


พิมพ์  

Related Articles

การประชุมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แผ่นพับภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง