โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้(ภาษีเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


พิมพ์  

Related Articles

แผ่นพับภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565