วันที่ 15 กันยายน 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เปิดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

วันที่ 15 กันยายน 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เปิดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลผาบ่อง378341929 3485876324958225 6171238856813953994 n


พิมพ์  

Related Articles

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 #วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ชั้น 2

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลผาบ่องที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย