แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


พิมพ์  

Related Articles

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่

แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล